Online reservering

Meningen:   Tripadvisor

PRIVACYBELEID

Algemene informatie

EIBA S.L btw-nummer: B-07016363 Adres: C/ Ses Figueres 22- IBIZA 07800 (SPANJE). Handelsregister van EIVISA Bundel 46, boek 46, folio 110, blad IB-2271, 7e inschrijving. Telefoonnummer: +34 971 31 18 62

Intellectueel en industrieel eigendom
Alle inhoud van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, teksten, grafieken, beelden, het ontwerp en de intellectuele eigendomsrechten die met deze inhoud kunnen overeenkomen, evenals alle handelsmerken, handelsnamen of andere onderscheidende tekens zijn eigendom van Eiba S.L. of van hun rechtmatige eigenaars, en alle rechten hierop zijn voorbehouden.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud, in welke vorm of op welke manier dan ook, hetzij mechanisch, elektronisch, reprografisch of anderszins, evenals elke handeling van verspreiding, openbare mededeling of distributie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eiba S.L. of haar rechtmatige eigenaars, is verboden.

Hotel Simbad is niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de inhoud door gebruikers of de schending door hen van enige geldende wettelijke bepaling.

Links
Het hotel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor externe links die eventueel in de portal zijn opgenomen, aangezien het daar geen controle over heeft en de gebruiker de inhoud en gebruiksvoorwaarden daarvan dus uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid raadpleegt.

Inhoud
Hotel Simbad behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de website die het gepast acht, en om zowel de inhoud en diensten die het aanbiedt als de manier waarop ze gepresenteerd of geplaatst worden, te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.

De gebruiker van de portal verplicht zich om op gepaste wijze gebruik te maken van de door het hotel aangeboden diensten en deze niet te gebruiken voor illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede trouw en de rechtsorde. Daarnaast verplicht hij/zij zich geen schade toe te brengen aan de fysieke en logische systemen van het hotel, zijn leveranciers of derden.

Hotel Simbad is verplicht om de bevoegde instanties alle informatie te verstrekken en alle medewerking te verlenen die nodig zijn voor de uitoefening van hun functies.

Berichten en mededelingen
Alle berichten en mededelingen worden in alle opzichten als effectief beschouwd wanneer ze per e-mail naar het door de gebruiker in het registratieformulier opgegeven e-mailadres worden verzonden. De gebruiker verplicht zich om het hotel op de hoogte te houden van alle wijzigingen die zich kunnen voordoen in de persoonsgegevens van de gebruiker en in het e-mailadres waarover het hotel beschikt, om de gebruiker op de hoogte te stellen van de feiten die het nodig acht. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat dergelijke gegevens door hem/haar zijn verstrekt en waarheidsgetrouw zijn.

Hotel Simbad behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de portal die het gepast acht, en om zowel de inhoud en diensten die het aanbiedt als de manier waarop ze gepresenteerd of geplaatst worden, te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.

Toepasselijke wetgeving
Deze wettelijke kennisgeving valt in alle opzichten onder de Spaanse wet, waarbij de partijen uitdrukkelijk afstand doen van de jurisdictie die hen toekomt en zich onderwerpen aan de rechtbanken van Ibiza en Formentera.

Juridische afdeling
Hotel Simbad - Playa de Talamanca - Ibiza - Balearen - Spanje